มาตามนัด “ภัยแล้ง”รุกหนัก 11 จว.

มาแล้วแขกที่ไม่ได้รับเชิญสำหรับปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประกาศเขตพื้นที่การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) 11 จังหวัด 43 อำเภอ 212 ตำบล 1,862 หมู่บ้าน

ภัยแล้ง – ศก.โลกทุบเชื่อมั่นอุตฯลดครั้งแรก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตฯแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าดัชนีความความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนม.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 86.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือนธ.ค. 58 ซึ่งเป็นการปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง, ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศจีนซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย รวมทั้งการเร่งการใช้จ่ายในช่วงเดือนก่อนหน้า และความกังวลต่อการชะลอตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งจากความกังวลดังกล่าวผู้ประกอบการจึงให้ความสำคัญกับการบริโภคภายในประเทศ และการผลักดันให้ผู้ประกอบการขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศในปี 59

คลังเฮ ! ขึ้นภาษีบุหรี่ทำงบสรรพสามิตทะลุ 5 แสนล.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิตของปีงบประมาณ 59 ว่า คาดว่าจะจัดเก็บได้ 5 แสนล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่ 4.96 แสนล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับขึ้นภาษียาสูบในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นล้านบาท รวมทั้งยังมีปัจจัยเสริมจากรายได้ภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์ และภาษีบาปต่าง ๆ ที่มีทิศทางการจัดเก็บดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจด้วย

รถไฟทางคู่มาแว้ว ! เริ่มสร้าง 19 ก.พ.

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเปิดโครงก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ว่าการรถไฟฯ เตรียมส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทคู่สัญญาเข้าดำเนินการตามกำหนดการแล้ว โดยจะเริ่มเดินหน้าเคลียร์พื้นที่และเริ่มต้นก่อสร้างโครงการในวันที่ 19 ก.พ.นี้ ขณะที่ปัญหาการเวนคืนที่ดินช่วงบริเวณคลองท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรานั้นอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา ยืนยันว่าจะไม่ทำให้โคราการล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

ได้ฤกษ์จัดระเบียบสื่อทำเนียบ

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งปรับรูปแบบการถามคำถามนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในวันประชุม ครม.โดยกำหนดให้สื่อมวลชนถามคำถามผ่านไมโครโฟนได้ 4 คำถาม ทั้งนี้ก่อนจะถามสื่อมวลชนจะต้องแจ้งชื่อ - นามสกุลและสำนักข่าวก่อนทุกครั้ง

มั่นใจนโยบายรัฐ -อุตฯก่อสร้างโตต่อเนื่อง

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไดว่า อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการด้านเหล็ก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้ผลิต ร้านค้าสำเร็จรูป ร้านเฟรนไชส์ และเหล็กโครงสร้าง เปิดเผยถึง ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปีนี้หลังรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจว่า

งบตำบล 5 ล้านอืด ! ทั่วประเทศเบิกไม่เกิน 50 %

ตามข้อมูลของกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 9 ก.พ. 59 รายงานถึงงบประมาณการเบิกจ่ายในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการจากสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่แล้วจำนวน 120,198 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.07 จำนวนโดยจำนวนเงินที่อนุมัติแล้ว 36,275 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,021.87 ล้านบาท

เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการ ตั้งสถานทูตไทยในเบลารุส

พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 16 ก.พ.59 โดยมีพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญดังนี้ ด้านกฎหมายมีการพิจารณาเรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และอนุมัติหลักการเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจำนองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อพ.ศ. ....

เข้ม 9 จ. 25 พื้นที่ลุยสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

นางนันทวัลย์ ศกุตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ หรือคทป.ได้กำหนดพื้นที่สีแดงเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าปลอม ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ใน 9 จังหวัด 25 พื้นที่ ได้แก่

“ค่านิยม”ทำสาวไทย “ขึ้นคาน”เพียบ

ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงสถิติผลสำรวจการใช้ชีวิตความเป็นโสดของสังคมไทยระหว่างปี 2513 – 2553 พบว่า การอยู่เป็นโสดของชายและหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อายุยิ่งสูงขึ้นจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในการอยู่เป็นโสดเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เพศหญิงมีอัตราโสดมากกว่าผู้ชายเพราะมีความมั่นใจในการศึกษาและเสรีภาพทางความคิด

1 1,369 1,370 1,371 1,372 1,373 1,385