คพ. สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ

กรมควบคุมมลพิษ เอาจริง บังคับใช้กฎหมายทิ้งน้ำเสียลงคลองแสนแสบ ปรับเงินรายวัน 2000 บาท จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง