คพ.แถลงมลพิษประจำปี ‘แม่น้ำภาคกลาง’คุณภาพแย่สุด

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยแยกเป็นคุณภาพน้ำ 59 แม่น้ำสายหลัก และ 6 แหล่งน้ำนิ่ง อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 45 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 12 ไม่มีแหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (ตั้งแต่ปี 2552) แหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพดีมากกว่าภาคอื่น ภาคกลางมีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่น ทั้งนี้ ภาพรวมในรอบ 10 ปี (ปี 2552-2561) คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้

คพ. ตรวจเข้มรถยนต์ควันดำ ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม.

คพ.เข้ม เอาจริงป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม. ตรวจเจอเกินมาตฐานให้เวลาแก้ไข 30 วัน ไม่ทำตามออกคำสั่งห้ามใช้รถเด็ดขาด หากนำมาใช้ปรับทันที 5,000 บาท

คพ. สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ

กรมควบคุมมลพิษ เอาจริง บังคับใช้กฎหมายทิ้งน้ำเสียลงคลองแสนแสบ ปรับเงินรายวัน 2000 บาท จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง