ปปง.เดินหน้าจับทุจริตเงินทอนวัดเฟส 2 พบ 7 แห่ง วงเงิน 60 ล้าน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบพบวัด 7 แห่ง เข้าข่ายทุจริต และเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 คนอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง