สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง เป็นของขวัญให้เด็กไทย

สปสช.เผย ปี 62 เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง "เด็กไทย" ในวัคซีนรวม 5 โรค ยาต้านเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก พร้อม หนุนกลไกกองทุนสุขภาพท้องถิ่น เติมความพร้อมเด็กไทย