เป็นไปตามคาด แท็กซี่ไม่ยอมรับลูกค้า ปัญหายอดฮิตของคนกรุง

บ้านสมเด็จโพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัญหาอันดับ 1 คือไม่จอดรับผู้โดยสาร/ปฏิเสธผู้โดยสาร ปัญหาอันดับ 2 คือพาอ้อมขับในเส้นทางไกลขึ้น ปัญหาอันดับ 3 คือ มารยาทของคนขับ