โจว หยูกวาง บิดาผู้วางระบบ “พินอิน” ให้กับภาษาจีนได้สิ้นแล้ว

บีบีซีได้รายงานว่า นายโจว หยูกวง นักภาษาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งพินอิน (pinyin) ซึ่งเป็นระบบการถอดเสียงจีนมาเป็นอักษรโรมัน ส่งผลให้มีการเรียนภาษาจีนด้วยวิธีการใหม่ ทำให้คนได้เรียนภาษาจีนกันได้อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและชนต่างชาติได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยอายุที่ยืนยาวถึง 111 ปี