เศรษฐกิจแข็งแรง การลงทุนใหม่จะมาในอัตราเร่ง (ชมคลิป)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงนี้แข็งแรง บรรยากาศเหมาะแก่การลงทุน เชื่อมั่นว่าจากนี้ต่อไปจะเป็นไปในอัตราเร่ง แต่ไทยยังขาดบุคลากรที่จะเข้ามาสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ รัฐยังมุ่งเน้นปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน 4 ด้าน

1 2 3 59