ปีนี้ เศรษฐกิจฐานรากต้องดีขึ้น

ปีนี้ เศรษฐกิจฐานรากต้องดีขึ้น

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปีนี้รัฐบาลจะผลักดันในเศรษฐกิจฐานรากเติบโต ขึ้นอย่างแน่นอน โดยโครงการการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากนั้น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้อนุมัติ งบประมาณกลางปีเพื่อเข้าไปช่วยผลักดัน ผ่านการทำงานด้วยกลไกปีะชารัฐ

แสดงความคิดเห็น