เป็ด-ไก่ ไหว้เจ้า แนะ 5 หลัก เลือกก่อนซื้อ เลี่ยงไข้หวัดนก

เป็ด-ไก่ ไหว้เจ้า แนะ 5 หลัก เลือกก่อนซื้อ เลี่ยงไข้หวัดนก

กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีก มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่จำนวนมากมาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก

แม้ว่าที่ผ่านมากรมควบคุมโรค  ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 9 ปีแล้ว แต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านพบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก และมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกระหว่างประเทศ  ดังนั้นจึงต้องความร่วมมือจากประชาชนในการเลือกบริโภคสัตว์ปีกดังกล่าว

สำหรับการเลือกซื้อสัตว์ปีก ควรยึดหลัก 5 ประการดังนี้ 1.เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด  2.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย  4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้บริโภคควร เลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ 5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์

ด้าน น.ส.พ.จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ขอให้ประชาชนที่จับจ่ายเลือกซื้อ เนื้อหมู เป็ด ไก่ เป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้า และไหว้บรรพบุรุษ เลือกซื้อสินค้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การดูแลรับรอง โดยจุดสังเกตในการเลือกซื้อ คือ เลือกซื้อเนื้อสัตว์อนามัยที่มีตราสัญลักษณ์ Q เพื่อจะได้มั่นใจว่า เนื้อสัตว์นั้นปลอดภัยต่อการบริโภค และเลือกผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ หรือมีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

ขณะที่ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปี โดยเฉพาะวันจ่าย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจับจ่ายซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาเตรียมพร้อมไว้ กรมอนามัย จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติ 7 ข้อ ดังนี้

1.เลือกซื้อจากตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ“ตลาดสด น่าซื้อ” โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลด้านสุขลักษณะของตลาด และเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหารโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2.เลือกซื้อผัก ผลไม้ ที่สะอาด ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษกำจัดศัตรูพืช หรือเชื้อราตามใบ ซอกใบ หรือก้านผัก ไม่มีสีขาว หรือกลิ่นฉุนผิดปกติ  โดยมีคำแนะนำวิธี “การล้าง” 3 วิธี คือ 1) ล้างด้วยน้ำไหล 2) ล้างด้วยน้ำส้มสายชู และ 3)ล้างด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดา

3.ควรเลือกขนม สีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด และควรนำมานึ่งให้ร้อน หรือปรุงประกอบด้วยความร้อนก่อนบริโภค

4.อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ทั้งไก่ต้ม เป็ดต้ม หมูต้ม ก่อนนำมารับประทาน ควรนำมาปรุงให้สุกอีกครั้ง เนื่องจากปกติแล้วเป็ดไก่เหล่านั้นมักนิยมต้มแบบไม่ให้สุกมาก

5.ผู้ปรุงอาหารควรมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น แต่งกายให้สะอาด ใส่ผ้ากันเปื้อน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร และไม่สูบบุหรี่ระหว่างปรุงอาหาร เป็นต้น

6.การปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารไหว้เจ้า ให้ยึดหลัก“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

7.หากเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ให้เลือกบริโภคอาหารจากร้านหรือแผงจำหน่ายอาหารที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Clean Food  Good Test” เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค

แสดงความคิดเห็น