ต้องไม่ปลูกสิ่งเดียว หาข้อมูล ลดความเสี่ยง(ชมคลิป)

ต้องไม่ปลูกสิ่งเดียว หาข้อมูล ลดความเสี่ยง(ชมคลิป)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรการเกษตร และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” จัดขึ้นโดย สภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร.รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า การที่เกษตรกรผูกไว้เพียงสิ่งเดียวเป็นความเสี่ยง ต้องมีข้อมูลมาเพื่อป้องกันความเสี่ยง ใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง แล้วสร้างการพัฒนา

แสดงความคิดเห็น