งบปี 62 มุ่งสู่ฐานราก ศาสตร์พระราชาคือหัวใจการพัฒนา(ชมคลิป)

งบปี 62 มุ่งสู่ฐานราก ศาสตร์พระราชาคือหัวใจการพัฒนา(ชมคลิป)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรการเกษตร และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” จัดขึ้นโดย สภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร.รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ดีใจที่ปัญหาเรื่องการขึ้นค่าแรงได้จบลงด้วยดี งบประมาณปี 2562 เศรษฐกิจฐานรากเป็นหลักใหญ่ มีปัญหาหรือความต้องการอะไรให้บอกทางการมาจะได้จัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาไปให้

แสดงความคิดเห็น