จำเป็นต้องกระจายความมั่งคั่ง

จำเป็นต้องกระจายความมั่งคั่ง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปในงานการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยกล่าวว่า การพัฒนาประเทศที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจมี 2 ตัว ตัวแรกคือการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต ถ้าไม่เติบโต แรงงานจะมีปัญหา การว่างงานจะสูงมาก จำเป็นต้องเติบโตเพื่อหล่อเลี้ยงให้ประเทศเติบโตไปได้ ในขณะเดียวกันสังคมแบบทุนนิยมและสังคมนิยมต่างกัน ทุนนิยมเน้นการสร้างสั่งสมทุน จากนั้นต้องสามารถกระจายสู่ข้างล่าง เพราะโครงสร้างของทุนนิยมมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ การกระจายความมั่งคั่ง ความอยู่ดีกินดีไปสู่สังคมชั้นล่างเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ถ้าคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นคนจน จะทำให้ดีมานต์ในประเทศไม่มี อำนาจซื้อไม่มี เอกชนมาลงทุนก็ไม่ลงทุนต่อเนื่อง การที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินเป็นเรื่องใหญ่ 30 ปีที่ผ่านมาสังคมเป็นเช่นนี้ เอกชนส่งออกรวย แต่ประชาชนจน ภาคเอกชนเป็นภาคที่เข้มแข็ง ภาคประชาชนเป็นภาคที่อ่อนแอ ในยุคสมัยนี้ทรัพยากรบุคคลสำคัญที่สุด เพราะหลายประเทศก้าวไปสู่ยุคคนสูงวัยมาก ใครมีคนหนุ่มคนสาวมากจะได้เปรียบในการพัฒนาประเทศ แต่ถ้าคนหนุ่มคนสาว ไม่มีการศึกษา ยากจน ไม่มีงาน ประเทศนั้นจะอยู่ลำบาก จะยากจน อ่อนแอ จึงเป็นความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ต้องพัฒนา

แสดงความคิดเห็น