สสปน. ขยายโอกาสไปยัง CLMVT

สสปน. ขยายโอกาสไปยัง CLMVT

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาเรื่อง ประเทศไทย แรงขับเคลื่อนใหม่แห่งเศรษฐกิจเอเชีย Thailand the New Driving Force of Asian Economy” โดยบอกว่า ประเทศไทยกำลังเป็นจุดที่ดีจุดหนึ่ง ยูเอ็นและการเมืองโลกกำลังปรับเปลี่ยนมารับรองเรา มีสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและชาวโลก ปีหน้าถ้าได้เป็นประธานอาเซียน และมีการเลือกตั้ง โอกาสของประเทศไทยไปได้ดีแน่นอน ขอให้ทาง สสปน. ทำความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดงานการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกเหนือจากการส่งเสริมภายในประเทศ ให้แพร่กระจายไปยัง CLMVT   สสปน.ต้องขยายศักยภาพไปยังประเทศเหล่านั้น สร้างโอกาสให้ขึ้นมา ให้ สสปน.คิดเชิงบวก อยากให้รัฐบาลช่วยอะไรขอให้บอก

แสดงความคิดเห็น