การลงทุนปี 2562 สำคัญมาก อย่าให้สะดุด

การลงทุนปี 2562 สำคัญมาก อย่าให้สะดุด

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand’s  Economic Outlook 2019 อนาคตเศรษฐกิจไทย” ได้กล่าวว่าโดยเฉพาะปีหน้า หนึ่งโครงการลงทุนที่ต้องผ่าน TOR และเรียกนักลงทุนมาลงทุนเกือบ 2 ล้านล้านบาท รถไฟรางคู่อย่างน้อย 8 เส้นทาง ซึ่งสำคัญมากเพราะขนทั้งสินค้า คน จังหวัดสามารถเชื่อมต่อกันได้ นอกจากนี้อีอีซีที่จะเกิดจะส่งผลให้แหลมฉบัง มาบตะพุด MRO การบิน ทุกอย่างเกิดที่นั่น สนามบินใหม่อู่ตะเภา ไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นศูนย์กลางการบิน อยู่ที่การคัดเลือกคู่การลงทุน เรื่องพลังงานก็เตรียมลงทุนปีหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทุกอย่างกำลังเกิดโดยเฉพาะดิจิทัล ทั้งเอกชนและรัฐบาลต่างตื่นตัวเรื่องดิจิทัล ส่วนธนาคารต่างก็ตระหนักในการสร้าง Startup ใหม่ๆ ขึ้นมา อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านลงไปแล้วต้องแปลงเป็นการศึกษา สาธารณสุข หน้าที่ของกระทรวงดีอีคือส่งเสริมให้เอกชนได้เข้ามาสร้างสิ่งอำนวยประโยชน์เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตให้กับประเทศไทย ถ้าเข้าสู่ 5 G ได้เด็กรุ่นใหม่จะฉลาด ฉะนั้นการลงทุนปีหน้าสำคัญอย่าให้สะดุด

 

แสดงความคิดเห็น