คนไทยเตรียมตัวให้ดี สถานการณ์คลี่คลาย จะได้ทะยาน

คนไทยเตรียมตัวให้ดี สถานการณ์คลี่คลาย จะได้ทะยาน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน “Thailand Economic Challenges 2019” ระบุว่า ปีนี้มีการเลือกตั้งแต่แน่นอน แต่สำหรับสายตาสื่อมวลชนมองว่ามีความไม่แน่นอนสูง รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสม ความขัดแย้งจะมีสูง การต่อรองมีสูง การขับเคลื่อนจะลำบาก แต่สำหรับประเทศไทยไม่มีเวลาอีกแล้ว ปีนี้กับปีหน้าเป็นปีที่สำคัญมาก ถ้าสามารถขับเคลื่อนนโยบายให้ต่อเนื่อง ทำประเทศไทยให้ดี สถานการณ์จะดีขึ้น เพราะทั้งจีนและสหรัฐต้องมีการยุติความขัดแย้งบางอย่าง ครึ่งปีหลังความชัดเจนทางการเมืองเริ่มชัดแล้วว่ารัฐบาลจะเป็นอย่างไร หน้าที่เราคือต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไป เราก็จะทะยานออกไปได้ ประเทศเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่แล้ว อย่าทำให้ต้องเกิดความสับสน ต้องเป็นรัฐบาลผสมที่นำพาประเทศไทยผ่านจุดนี้ไปให้ดีที่สุด ประเทศชาติ สังคมต้องมาก่อน พรรคมาทีหลัง ต้องหาคนดีๆ มาทำงาน พิสูจน์ให้ชาวโลกรู้ว่าเราเป็นเอกภาพได้ เป็นรัฐบาลร่วมก็สามารถทำงานร่วมกันในการสร้างชาติให้ยั่งยืน สร้างโครงสร้างใหม่ๆ ขึ้นมารองรับการผลิตข้างหน้า เราไม่เป็นสองรองใครในอาเซียน

แสดงความคิดเห็น