ททท.จับมือทอท.หนุนท่องเที่ยว ดันไทยสู่ Hub ขนส่งทางอากาศ

ททท.จับมือทอท.หนุนท่องเที่ยว ดันไทยสู่ Hub ขนส่งทางอากาศ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท.พร้อมด้วยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือทอท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสององค์กร เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดศักยภาพในการสร้างฐานนักท่องเที่ยวที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาล และแผนการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และร่วมมือกันดำเนินการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวม รวมไปถึงการวางแผนรองรับด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การอำนวยความสะดวกด้านการเจรจาธุรกิจ หรือด้านสายการบิน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ว่าททท.กล่าวว่า

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 36.0px; font: 16.0px ‘Angsana New’; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

“เป้าหมายของการสานต่อข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง โดยจะมุ่งที่จะเพิ่มปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยและเพิ่มจำนวนเที่ยวบินทั้งปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ที่ใช้บริการผ่านท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้การดูแลของทอท.ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตลาดเชิงรุก ตลอดจนการวางยุทธศาสตร์เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่าง ๆซึ่งจะช่วยให้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็น Hub ด้านการขนส่งทางอากาศในเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาคต


p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 13.0px}
span.s1 {font-kerning: none}

  

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ +66 2102 0379 ต่อ 506

แสดงความคิดเห็น