ข่าวดี!!! คลินิกแก้หนี้ ขยายผล ช่วยผู้ไม่มีรายได้ประจำ

ข่าวดี!!! คลินิกแก้หนี้ ขยายผล ช่วยผู้ไม่มีรายได้ประจำ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า ตนมีข่าวดีเกี่ยวกับ “คลินิกแก้หนี้” สำหรับผู้มีรายได้น้อยและเป็นหนี้ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM

ที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ภายใต้การดูแลของสมาคมธนาคารไทย ในการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่เป็นหนี้เสีย NPL ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครัวเรือน รวมทั้ง ให้โอกาสลูกหนี้ NPL ในการที่จะกลับมามีวินัยทางการเงินที่ดี มีเครดิตที่ดี สำหรับทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคต โดยไม่ต้องติด Black List ของธนาคาร ไม่ต้องถูกติดตามทวงถามหนี้ ไม่ต้องถูกฟ้อง หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย
“คลินิกแก้หนี้” เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปีที่แล้ว เพื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ อาทิ ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน นับว่ามีผลงานความก้าวหน้าดี และได้รับความสนใจ จาก “กลุ่มเป้าหมาย” สมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 30,000 ราย มียอดหนี้ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้รวมแล้ว เกือบ 130 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยภาระหนี้เงินต้น ประมาณ 230,000 บาทต่อราย โดยเฉลี่ยเป็นหนี้อยู่กับธนาคาร 3 แห่ง
ในขณะนี้ โครงการ “คลินิกแก้หนี้” ได้ขยาย “กลุ่มเป้าหมาย” ให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั่วไป ที่มีรายได้ไม่ประจำ ไม่มีหลักประกัน อาทิ พ่อค้า-แม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้รับจ้างทั่วไป ชาวไร่ชาวนาที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ที่ร่วมในโครงการนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามรัฐบาล มีความมุ่งหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงอาจจะขาดวินัยการออม โดยคลินิกแก้หนี้นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ บริหารหนี้อย่างเป็นสุข ดอกเบี้ยอัตราต่ำ และพิจารณาความสามารถที่แท้จริงจากรายได้-รายจ่ายที่พิสูจน์ได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยังจะให้ความรู้ – คำปรึกษาด้านการเงินกับผู้เข้าร่วมโครงการ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น