กทม. แนะวิธีรับมือ PM 2.5 ดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจ-ระวังอากาศปิด13-15 นี้

กทม. แนะวิธีรับมือ PM 2.5 ดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจ-ระวังอากาศปิด13-15 นี้

‘อัศวิน’แถลงภาพรวมสถานการณ์เตรียมแผนระยะยาวป้องฝุ่นละออง ด้านผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เตือน 13-16 ก.พ. อากาศปิด ระวังสุขภาพ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต เข้าร่วมรับฟังร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “รู้เท่าทัน PM 2.5” โดย ศาตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) และเรื่อง “การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นละออง” โดย พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับกับสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 รพ.กลาง สำนักการแพทย์

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์ที่เกิดสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร ฝุ่นจิ๋วส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองทั้งในระยะสั้น และวางแผนการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การสร้างความตระหนักรู้เรื่องฝุ่นละออง ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพช่วยกันรณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

การประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างความรู้ในทางวิชาการ ความเข้าใจในสถานการณ์ฝุ่นละออง รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เพิ่มเติม สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจมีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากอากาศจะปิด ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 62 ประกอบกับข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นของโรงพยาบาลในสังกัดฯ จากสถิติปีงบประมาณ 2560-2562 พบว่าจำนวนผู้ป่วยปีงบประมาณ 61 ในช่วงเดือน ต.ค. – ม.ค. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 60 ในช่วงเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 10.21 และผู้ป่วยปีงบประมาณ 62 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 61 ในช่วงเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 0.82 จากสถิติผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนี้ เห็นควรจัดการประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง และผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง

 

https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=429103294296739&id=100015912154682

แสดงความคิดเห็น