ลดแล้วจ้า ! ค่าเรือโดยสาร เริ่ม 21 มิ.ย.!!

ลดแล้วจ้า ! ค่าเรือโดยสาร เริ่ม 21 มิ.ย.!!

“ปรบมือรัว ๆ กรมเจ้าท่าปรับลดค่าเรือโดยสารตามราคาน้ำมันในประเทศแล้ว เหตุราคาน้ำมันได้เปลี่ยนแปลงข้ามช่วงอยู่ในระหว่าง 21.01-25.00 บาทต่อลิตร ติดต่อกัน 10 วัน ดีเดย์ 21 มิ.ย.นี้”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า แจ้งว่าอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศเรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากราคาน้ำมันได้เปลี่ยนแปลงข้ามช่วงอยู่ในระหว่าง 21.01-25.00 บาทต่อลิตร ติดต่อกัน 10 วัน กรมเจ้าท่าจึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยใช้ราคาที่อยู่ในช่วงอัตราที่ 2 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาทต่อลิตร ดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา ประกอบด้วย 1. เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12 (ตามระยะ)(บาท/คน) 2.เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14(บาท/คน) 3.เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 (บาท/คน) และ 4.เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12-19-31 (ตามระยะ)(บาท/คน)

          ส่วนเรือโดยสารในคลองแสนแสบ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12-14-16-18 (ตามระยะ) (บาท/คน) ขณะที่เรือโดยสารข้ามฟาก ประกอบด้วย1.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3 (บาท/คน) 2.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน) 3.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน) 4.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5 (บาท/คน) และ 5.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 (บาท/คน)

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น