นายกฯ ขอปชช.พร้อมรับ 4.0 เรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์

นายกฯ ขอปชช.พร้อมรับ 4.0 เรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ว่า “ไทยแลนด์ 4.0” คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความรู้ ปัญญา และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ “ทำน้อยลง แต่ได้ผลสัมฤทธิ์มากขึ้น” หรือรายได้มากขึ้นด้วย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เพื่อจะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาล ในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้แก่

(1) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประมาณ 75,000 แห่ง หรือ ทุกหมู่บ้านโดยเรากำลังเร่งดำเนินการอยู่เกือบ 25,000 หมู่บ้าน และ

(2) โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ระหว่าง เอเชีย แอฟริกา ยุโรป ที่จะเพิ่มศักยภาพของวงจรสื่อสารระหว่างประเทศของไทย,  ลดต้นทุนในการเชื่อมต่อวงจรต่าง ประเทศลง,  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนทุกคน รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย

สำหรับช่องทางดังกล่าวถือเป็นช่องทางที่สำคัญที่สุด สำหรับผู้มีรายได้น้อย ในการเข้าถึงได้ง่าย เร็ว เราต้องพยายามเรียนรู้ ที่สำคัญคือจะส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางด้านดิจิทัล” ของภูมิภาคอาเซียนอีก เพราะเราเป็นแกนกลางของอาเซียนอยู่แล้วทางในทางภูมิศาสตร์

แม้สิ่งที่ตนได้กล่าวไปเป็นการลงทุนและภาพการพัฒนาในอนาคต  แต่เป็นอนาคตที่ไม่นานนัก  โดยขณะนี้ตนเห็นว่า “การพัฒนาตนเอง” ของเรานั้น เราไม่อาจชักช้าแม้วินาทีเดียว ดิจิทัลสามารถจะถึงกันได้ภายในไม่กี่วินาที ฉะนั้นความคิดของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน ต้องเรียนรู้วันนี้ เรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองให้ได้ผล ในทุกยุคทุกสมัย คือ การปลูกฝัง “นิสัยรักการอ่าน”

สำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว นอกจากการสืบค้นข้อมูลผ่าน “อินเตอร์เน็ต” ตนยังเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ ยังคงมีความจำเป็น และเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ

ในส่วนของสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือ เราต้องเรียนรู้บ้านของเรา ชุมชนของเรา พื้นที่ของเรา ไม่ว่าจังหวัดใดก็ตาม ลองเอานักเรียนไปเยี่ยมเกษตรกรดู ไปเยี่ยมการทำนา ไปดูการปลูกพืชให้เค้าเห็นความยากง่ายในการประกอบอาชีพ และให้เขารู้จักอดทน ให้เขารู้สึกมีความสุขในการที่จะปลูกพืช ในการที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้น ถ้าเราไปมองเรื่องรายได้อย่างเดียว เกษตรกรก็จะหายไป เราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรมีรายที่สูงขึ้น รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไข เร่งช่วย

อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีอยากได้อยากมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องจัดสรรในระบอบ ประชาธิปไตย พร้อมกับที่ประเทศจะต้องพัฒนาไปสู่ 4.0  ก็ต้องขอให้อย่าได้ดูถูกตนเอง  เพราะทุกคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน คนไหนมีความรู้ดีใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้มากก็ได้เปรียบ คนที่ยังไม่รู้ก็ขอให้เรียนรู้ โดยทุกคนจะต้องปรับตัว เพื่อการพัฒนาของประเทศต่อไป

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น