รองนายกฯยืนยันดูแลราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

รองนายกฯยืนยันดูแลราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรียืนยันหลังการสัมมนางานขับเคลื่อนของสภาการเกษตรแห่งชาติว่ารัฐบาลได้ดูแลราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญอยู่ในขณะนี้ทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าว ยางพารา และน้ำมันปาล์ม

แสดงความคิดเห็น