รัฐบาล เดินหน้าพัฒนาการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างรอบด้าน

รัฐบาล เดินหน้าพัฒนาการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างรอบด้าน

รัฐบาล เดินหน้าพัฒนาการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างรอบด้าน ล่าสุดพิจารณาเห็นชอบแนวคิดการจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุ่นเพื่อความคล่องตัวของจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางอากาศถือเป็นการเดินทางที่รวดเร็วที่สุด จึงเป็นที่ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งเห็นได้จากในแต่ละปีมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลก็ไม่ได้มองข้ามในเรื่องดังกล่าวล่าสุดได้ให้ความเห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบการบินของโลกตามที่องค์การการบินเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนด

โดยนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า  นโยบายดังกล่าวเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการใช้งานห้วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีความยืดหยุ่นมากขึ้นระหว่างห้วงอากาศที่ใช้ในด้านพลเรือนกับด้านความมั่นคง ซึ่งจากเดิมการบินพลเรือนไม่สามารถทำการบินไปในพื้นที่หวงห้าม พื้นที่จำกัด หรือพื้นที่อันตราย ของหน่วยงานด้านความมั่นคงได้  สำหรับนโยบายใหม่ได้ออกแบบและจัดการห้วงอากาศตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ…….ภายใต้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ โดยนายจุฬา  สุขมานพ  ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAT) เปิดเผยว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะเป็นการยกระดับสนามบินที่ใช้กับเครื่องบินเล็กและอากาศยานส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ  100 แห่ง เช่น บนดาดฟ้าอาคาร แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล เป็นต้น ซึ่งถือเป็นที่ขึ้น-ลง ชั่วคราว ให้มีความชัดเจนขึ้นระหว่างสนามบินสาธารณะกับสนามบินส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานและต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้

 

สำหรับหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินใหม่ที่มีการกำหนดคุณสมบัติลักษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน รวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคำขอจัดตั้งสนามบินที่มีความชัดเจนมากขึ้น

 

ข้อมูลจาก: กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น