“ลุงตู่” ร่ายกลอน “ไทยยั่งยืน” ฝากให้ลองอ่าน

“ลุงตู่” ร่ายกลอน “ไทยยั่งยืน” ฝากให้ลองอ่าน

นายกฯขอคนไทยร่วมมือกันประสานสอดคล้องเหมือนวงดนตรี หารือแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ยันไม่สร้างภาระให้รัฐบาลใหม่ในอนาคต พร้อมฝากกลอนให้ทุกคนดูผลงานรัฐบาล คสช. “ไทยยั่งยืน”

มนตรี กล่าวภายในรายการ “ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ว่า การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนั้นจะรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยหลากหลายเวที สำหรับหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อีกทั้งสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ถึงกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ที่รัฐบาลเองจำเป็นต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการวางรากฐานการพัฒนา และการลงทุนเพื่ออนาคต โดยมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนในภาพรวม “ทั้งประเทศ”

ส่วนในระดับกลุ่มจังหวัด  จังหวัด ก็จำเป็นต้องมี “แผนพัฒนา” ในลักษณะที่คล้ายๆ กัน ที่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นของตนในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนและทั่วถึง โดยอาศัยศักยภาพของตน ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ต้องพูดจากัน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้อง เหมือน “เครื่องดนตรี ดีด – สี –ตี – เป่า” ที่เล่นตามโน้ตของตน แต่ออกมาเป็นเพลงเดียวกัน “ทั้งวง” ที่สำคัญ ต้องคิดให้ “ครบวงจร”

“ตนไม่อยากให้เป็นเหมือนบางโครงการในอดีตที่คิดแต่เรื่องสร้าง แต่ไม่คิดเรื่องการบริหารจัดการหลังจากนั้น เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และความคุ้มค่าเป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องจัดลำดับความจำเป็น ความสำคัญ ความเร่งด่วน ใน “ภาพรวม” อะไรที่ยังรอได้ อะไรที่รอไม่ได้ การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีวินัยการเงินการคลัง ซึ่งอาจไม่ตอบสนองทุกความต้องการ แต่ก็จะไม่สร้างภาระเกินแบกให้กับรัฐบาลในอนาคตด้วย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

สุดท้าย ตนขอฝากบทกลอนถึงพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นหลักคิด ในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน อย่ามองว่าแต่งดี ไม่ดี แต่งผิดแต่งถูก แต่ขอให้ดูสาระซึ่งตนอยากให้ทุกคนได้ลองคิดดู

ทำการเมือง  เป็นพลัง  ไว้สร้างบ้าน

ไม่ก่อการ  ขัดแย้ง  ทุกแห่งหน

ประชาธิปไตย  ใหญ่หลวง  เพื่อปวงชน

ใช่พร่ำบ่น  ให้คนไทย  ไร้กฎเกณฑ์

ทุกโครงการ  ปฏิรูป ช่วยสานต่อ

เหมือนถักทอ  เส้นไหม  ให้เป็นผืน

ทั้งย้อมสี  ลวดลาย  ให้กลมกลืน

ไทยต้องตื่น  รู้เท่าทัน  อันตราย

รัฐบาล คสช.  ทำทุกอย่าง  คงไม่ไหว

ไทยช่วยไทย  ประชารัฐ  เร่งขวนขวาย

พ้นยากจน  ทนลำบาก  ยากใจกาย

สู่เป้าหมาย  ปลายทาง  ไทยยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น