ศก.โต ดันยอดตั้งบริษัทใหม่พุ่ง 7 % ก่อสร้าง-อสังหาฯสุดฮอต!

ศก.โต ดันยอดตั้งบริษัทใหม่พุ่ง 7 % ก่อสร้าง-อสังหาฯสุดฮอต!

พณ.เผยยอดยื่นจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่เม.ย. เพิ่มขึ้น 7% ธุรกิจก่อสร้างสุด อสังหาฯ สุดฮอต คาดทั้งปีจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 7.5 หมื่นราย สอดรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนเม.ย. 2561 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,120 ราย เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. จำนวน 6,728 ราย ลดลงจำนวน 1,608 ราย คิดเป็น 24% และเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ปีที่แล้ว จำนวน 4,783 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 337 ราย คิดเป็น 7%

โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 471 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 293 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 มี 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 126 รายเท่ากัน คิดเป็น 2%

ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 795 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. จำนวน 928 ราย ลดลงจำนวน 133 ราย คิดเป็น 14% และเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2560 จำนวน 878 ราย ลดลงจำนวน 83 ราย คิดเป็น 9%

โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 72 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 56 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 22 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น