โค่นยางเพิ่ม 6 แสนไร่ ดันราคาไม่ต่ำกว่า 60 บ

โค่นยางเพิ่ม 6 แสนไร่ ดันราคาไม่ต่ำกว่า 60 บ

กระทรวงเกษตรสนองนโยบาย สมคิด เร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพิ่มพื้นที่โค่นยางเป็น 6 แสนไร่ หวังดันราคาไม่ให้ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทุกประเด็น ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนั้น จะมีการเพิ่มพื้นที่โค่นยางอายุ 7 ขึ้นไป จาก 4 แสนไร่ เป็น 6 แสนไร่ ลดปัญหายางพาราล้นตลาด ราคาตกต่ำ โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ไม่ต่ำกว่า 60บาท ต่อ กิโลกรัม

ส่วนแผนปฏิรูปเกษตรใหม่คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกนาปรังรอบที่ 2-3 ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน ที่จะปลูกข้าวโพด และ มันสำปะหลัง ซึ่งได้มีมาตรการจูงใจแล้วคือการประกันราคา ขายไม่ต่ำว่าทุน และ มีประกันความเสี่ยงภัยพิบัติ รวมถึงภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้ง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย พร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซึ่งจะมีการหารือกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรกำหนดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในช่วง 3 ปี แรก

“ที่ผ่านมามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยแม้ว่าจะมีมาตรการจูงใจให้เงินสนับสนุนไร่ละ 2,000 บาท แต่ยังมีเกษตรกรเข้าร่วมเพียงร้อยละ 10 ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมาย โดยจะมีการหารือกับสมาคมอาหารสัตว์ และ สมาคมผู้ส่งออก ในการกำหนดปริมาณการรับซื้อและราคาในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรณ์ จะต้องรอให้เรื่องดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการให้รายละเอียด”นายกฤษฏากล่าว

แสดงความคิดเห็น