ส่องแคมเปญแบงก์ ‘เอสเอ็มอี’ บัญชีเดียว

ส่องแคมเปญแบงก์ ‘เอสเอ็มอี’ บัญชีเดียว

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 จะเป็นวันแรกที่สถาบันการเงินใช้หลักฐานการยื่นแสดงรายได้เพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากรของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มาประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ

ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต้องใช้งบการเงินหรือบัญชีรายได้เดียวกันกับที่ยื่นให้กรมสรรพากร ไปยื่นให้สถาบันการเงินประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งเป็นงบการเงินของปี 61 เป็นข้อบังคับที่ผู้ประกอบการทุกรายต้องเข้ามาทำบัญชีเดียว

ปัญหาสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยังไม่ยอมทำบัญชีเดียว เนื่องจากกลัวเสียภาษีสูง หรือกลัวจะถูกตรวจสอบย้อนหลัง แต่ต้องไม่ลืมโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขยายธุรกิจ ซึ่งการทำบัญชีเดียวนั้นเอื้อประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ข้อกังวลทั้งหมดเชื่อเถอะว่าเป็นแค่ความกลัว เนื่องจากตามข้อเท็จจริงแล้ว การหลบเลี่ยงภาษีไม่คุ้มกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากถูกตรวจสอบพบ ขณะเดียวกันวันนี้ภาครัฐรวมทั้งแบงก์ต่างๆ ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับตัว ด้วยแคมเปญที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ในปัจจุบันธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ได้ออกโครงการดอกเบี้ยพิเศษจูงใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำบัญชีเล่มเดียว โดยธนาคารที่ร่วมโครงการจะคิดดอกเบี้ยคงที่เพียง 5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปีแรก ซึ่งหลังจากนั้น ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงธุรกิจของผู้ประกอบการ

มาดูกันเลยดีกว่าว่าเหล่าธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยมีผลิตภัณฑ์อะไร มาจูงใจให้ผู้ประกอบการทำบัญชีเล่มเดียวบ้าง

 

ธนาคารกรุงไทย(KTB)

วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาททุกประเภท  คิดดอกเบี้ย 5% นาน 2 ปี

คุณสมบัติ

ต้องมีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปี และผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

หลักประกัน ผู้ประกอบการต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.สถานประกอบการ

2.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3.ที่ดินเปล่า

4.เงินฝากประจำ

 

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

วงเงินกู้ไม่เกิน 400 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 5% นาน 2 ปี โดยมีเงื่อนไขวงเงิน 10 ล้านบาทแรก คิดดอกเบี้ย 5% ระยะเวลา 24 เดือน หากระยะเวลาเงินกู้คงเหลือ คิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติ ส่วนวงเงินกู้ส่วนเกิน 10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติ

หลักประกัน

1.ที่ดินเปล่า

2.สถานประกอบการ

3.ที่พักอาศัย

4.เงินฝาก

ธนาคารทหารไทย (TMB)

วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ คิดดอกเบี้ย 5% นาน 2 ปี

คุณสมบัติ

โดยผู้ประกอบการต้องมีสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 20–65 ปี เปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมกับ TMB ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการ เอสเอ็มอี บัญชีเดียว พร้อมกับโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์

ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ เอสเอ็มอีบัญชีเดียว พร้อมกันกับแคมเปญสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกพร้อมกันได้ อาจต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น

ธนาคารธนชาต (TBANK)

วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 5% นาน 2 ปี ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็น 3 ทางเลือก เพื่อให้ผู้กู้เลือกแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ในธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป

หลักประกัน ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

1.ที่ดิน

2.ห้องชุด

3.สิ่งปลูกสร้าง

4.ที่ดินเปล่า

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ไม่มีหลักประกันก็กู้ได้ ไม่ถูกจำกัดเรื่องหลักประกัน เพราะ บสย.ค้ำประกันให้เต็มจำนวนวงเงิน ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย.ปีแรก วงเงินสูง ผ่อนนาน วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา ช่วยกิจการบริหารการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อ

ธุรกิจรูปแบบใดก็ขอกู้ได้ สำหรับประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ไม่รวมที่ดินต่ำกว่า 5 ล้านบาท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและต้องการขยายธุรกิจเพื่อเติบโต

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีบุคคลธรรมดาให้นับบุคคลธรรมดาและคู่สมรสเป็นผู้ขอสินเชื่อรายเดียว)

2.ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี

3.มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท

4.เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบเครดิตบูโร

5.เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนธนาคาร

หลักประกัน

สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาสมุดเงินฝาก

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5% ปีที่ 2 เป็นต้นไป สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว และวงเงิน P/N สูงสุดไม่เกิน MLR + 1.5% สำหรับวงเงิน O/D สูงสุดไม่เกิน MOR + 1.0% สำหรับสินเชื่อเพื่อส่งออกและนำเข้า อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร

คุณสมบัติ

นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา อายุ 20 ถึง 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย

มียอดขายต่อปีมากกว่า 20–150 ล้านบาท

ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

ผู้กู้ต้องไม่มีประวัติล้มละลาย หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

หลักประกัน       

สถานประกอบการ

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ โกดัง สำนักงาน

*สิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวเท่านั้น                สามารถผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก

โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่ต้องกังวลว่าอยากขอสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพราะทางภาครัฐให้การช่วยเหลือผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำบัญชีเดียว สามารถยื่นคำขอให้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

ธนาคารออมสิน (GSB)

วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N) และวงเงินกู้ระยะยาว (L/T) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 : 1.0 % หลังจากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

คุณสมบัติ

(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

(2) ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร

ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

หลักประกัน

  1. สมุดฝากเงินออมสิน / สลากออมสิน

2.ที่ดินพร้อมอาคาร

3.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

4.หลักประกันอื่น ๆ ตามประกาศธนาคาร

*สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรเลือกประเภทของสินเชื่อให้เหมาะกับธุรกิจของตนเอง และควรมีงบการเงิน หรือบัญชีเพียงเล่มเดียว เพราะไม่เพียงจะเข้าข่ายหลบเลี่ยงภาษีกับกรมสรรพากรแล้ว ยังอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น