ชาวสวนมะพร้าวเตรียมบุกกรุงฯ จี้ แก้ราคาดิ่งเหว

ชาวสวนมะพร้าวเตรียมบุกกรุงฯ จี้ แก้ราคาดิ่งเหว

เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมขน 10 คันรถบัสชุมนุมหน้า 2 กระทรวง 17 ต.ค. นี้ ร้องแก้ราคามะพร้าวดิ่งเหวเหลือลูกละ 3-4 บาท จาก 20-23 บาท เผยเสนอ 11 มาตรการเร่งด่วนไปแล้วยังไม่มีความชัดเจนในระดับนโยบาย

นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ ยืนยันจะมีการรวมตัวเดินทางไปชุมนุม ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ สนใจเร่งแก้ไขปัญหาระคามะพร้าวผลตกต่ำเหลือเพียงผลละ 3-4 บาท จากเดิมราคาผลละ 20-23 บาท ไม่น้อยกว่า 10 คันรถบัส

สำหรับสาเหตุที่ชาวสวนต้องเดินทางไป กทม.เนื่องจากที่ผ่านมาเครือข่ายได้เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจจากผู้บริหารทั้ง 2 กระทรวงเดินทางมารับฟังความเห็นที่ศาลกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนั้นข้อสรุปของจังหวัดที่ส่งไปส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเสนอ 11 มาตรการเร่งด่วน ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในระดับนโยบาย

ด้านนายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่จังหวัดได้จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการกำกับดูแลสินค้ามะพร้าวนำเข้าที่ศาลากลางจังหวัดฯ โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการมะพร้าวในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง

ล่าสุดมีข้อสรุปพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งถึงหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ 11 มาตรการ เช่น เสนอให้กำหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ยื่นขอนำเข้ามะพร้าว แต่ทำผิดเงื่อนไขของกรมการค้าต่างประเทศ ภายใต้กรอบ AFTA และ WTO และกรมวิชาการเกษตร ควรกำหนดให้มีการออกใบเคลื่อนย้ายมะพร้าวนำเข้าจากท่าเรือ หรือด่านชายแดนที่นำเข้าไปยังโรงงาน และสถานที่แปรรูปรวม ทั้งใบเคลื่อนย้ายผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศระหว่างจังหวัดต้นทางและปลายทาง เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า เพิ่มกำลังอัตราเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและด่านกักกันโรคพืชให้เพียงพอ และหน่วยงานตรวจสอบทางทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมะพร้าวลักลอบนำเข้า

นอกจากนี้ ขอให้ขยายเวลางดการนำเข้ามะพร้าว จากเดิมที่รัฐบาลกำหนดระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน ส.ค.-ต.ค.61 และขอให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เร่งกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วน

แสดงความคิดเห็น