“เพื่อไทย”โวเตรียมนโยบายการศึกษาหาเสียงแล้ว หยันแจกเงิน 1 พันบาทให้เด็กอาจไม่พอ

นโยบาย “เพื่อไทย”โวเตรียมนโยบายการศึกษาหาเสียงแล้ว หยันแจกเงิน 1 พันบาทให้เด็กอาจไม่พอ

นพดลเผย “เพื่อไทย” เตรียมเปิดตัวนโยบายการศึกษาชู “หลักประกันการศึกษาถ้วนหน้า” เตรียมคนรองรับศตวรรษ 21 ย้ำแจกเงินเด็กเดือนละพันไม่พอกิน

นายนพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศ ในฐานะผู้ร่างนโยบายการศึกษาของพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยเตรียมเปิดตัวนโยบายการศึกษา “มุ่งสร้างหลักประกันการศึกษาคุณภาพถ้วนหน้า” เตรียมคนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพต้องเกิดขึ้นจริง ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะแก้ปัญหาพื้นฐาน 3 เรื่องคือ 1.เพิ่มคุณภาพการศึกษาทั้งระบบทุกช่วงชั้น ตั้งแต่เด็กอ่อน จนถึงมหาวิทยาลัย 2.สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คนไทยจะยากดีมีจนอยากเรียนต้องได้เรียนทุกที่ทุกเวลา นำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน และ 3.ปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เงินด้านการศึกษาทุกบาทต้องคุ้มค่า รวมทั้งกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้โรงเรียน ชุมชน เอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา โดยนโยบายนั้นมีเป้าหมายให้คนไทยมีสมรรถนะและทักษะด้านต่างๆ เช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษา ไทย อังกฤษ จีน และมีทักษะของศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม เรียนจบแล้วมีงานทำ โดยเฉพาะอาชีวะศึกษาให้คนเรียนมีฝีมือและทักษะตามที่ตลาดต้องการ

นายนพดล กล่าวอีกว่า พรรคยังให้ความสำคัญกับการศึกษาปฐมวัยหรือเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 8 ขวบเพราะการศึกษาของเด็กเล็กเปรียบเหมือนเสาเข็มแรกของชีวิต และการจ่ายเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ยากจนเดือนละ 1,000 บาท/คน/เดือน อาจไม่พอ เพราะซื้อนมก็หมดแล้ว แต่พรรคเพื่อไทยกำลังพิจารณาจำนวนเงิน วิธีการจัดสรรเงินให้ผู้ขาดแคลนที่ตรงเป้า รวมทั้งต้องปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้เป็นสมาร์ทเดย์แคร์นับหมื่นแห่งทั่วประเทศ

“เพื่อไทยไม่ได้เกทับพรรคอื่นเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา แต่ต้องการแก้ไขให้ตรงจุดและสร้างความยั่งยืน ส่วนนโยบายที่เป็นรูปธรรมจะเสนอในเร็วๆ นี้ ซึ่งผมมั่นใจว่าเมื่อเห็นกันแล้วจะต้องได้รับความนิยมจากประชาชนแน่นอน” นายนพดล กล่าว

แสดงความคิดเห็น