คนไทยวินัยดี สรรพากรเผยยอดเก็บภาษีทะลุเป้า

คนไทยวินัยดี สรรพากรเผยยอดเก็บภาษีทะลุเป้า

สรรพากรปลื้ม ผลจัดเก็บภาษีไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2562 ได้ 412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท ทะลุเป้า 7%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) เก็บได้ 412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 และสูงกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ 28,006 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 เนื่องจากการขยายตัวของการนำเข้าและราคาน้ำมันเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า

อีกทั้งมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสรรพากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีตามแนวโน้มโครงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ที่เพิ่มขึ้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์และการโอนจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนภาคเอกชน และจำนวนผู้มีงานทำ เป็นต้น

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากร มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยนำเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อหาผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งอยู่นอกระบบ บูรณาการข้อมูลภายใน และภายนอก เพื่อเชื่อมโยงไปยังรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ (Risk Base Audit System : RBA) เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และปรับปรุงระบบ Criteria เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการที่มีความผิดปกติให้หน่วยปฏิบัติตรวจสอบข้อเท็จจริง และแนะนำภาษีอากรต่อไป รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร

“ผลจัดเก็บภาษีสรรพากรไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ทำให้คาดว่าปีนี้กรมสรรพากรจะสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย จำนวน 2 ล้านล้านบาท โดยจะเร่งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อขยายฐานภาษีและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และช่วยให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพต่อไป” นายเอกนิติ กล่าว

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

สงสัยปลอม! กัมพูชา ลั่น ไม่เคยให้พาสปอร์ต “ยิ่งลักษณ์”

แสดงความคิดเห็น