สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง เป็นของขวัญให้เด็กไทย

สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง เป็นของขวัญให้เด็กไทย

สปสช.เผย ปี 62 เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง “เด็กไทย” ในวัคซีนรวม 5 โรค ยาต้านเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก พร้อม หนุนกลไกกองทุนสุขภาพท้องถิ่น เติมความพร้อมเด็กไทย

นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 สปสช.ได้ปรับสิทธิประโยชน์เพื่อเด็กไทย คือ การเพิ่มเติมวัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค ประกอบด้วย  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และไวรัสตับอักเสบบี  เพื่อทำให้เด็กไทยได้รับวัคซีนครอบคลุมเพิ่มขึ้น การเข้าถึงยาราลทิกราเวียร์ (Raltegravir) เพื่อขยายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพในพื้นที่ และงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่ช่วยเติมเต็มการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก  ในแต่ละพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีหลายพื้นที่ได้ดำเนินโครงการที่ดีเพื่อเด็กๆ อาทิ โครงการมหัศจรรย์พันวันที่ดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 2 ขวบ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กในจังหวัดลพบุรี และโครงการสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและอนามัยอย่างการแปรงฟัน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น