ฝุ่นกทม.ยังไม่ดีขึ้น หลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ “มีผลกระทบ”

ฝุ่นกทม.ยังไม่ดีขึ้น หลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ “มีผลกระทบ”

กรมควบคุมมลพิษคาดฝุ่นละอองวันที่ 13 ม.ค.นี้ในเมืองกรุงรวม 5 จังหวัดปริมณฑลยังไม่ดี แต่ประสานเร่งหาทาแก้ไขด่วน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 12 มกราคมนี้ พบว่าอากาศลอยตัวไม่ดี และสภาพอากาศปิด อีกทั้งยังมีเมฆมากในยามเช้า ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีปริมาณฝุ่นละอองด้วย

ทั้งนี้ สถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ริมถนนรวม 21 พื้นที่ พบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน คือ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แต่พื้นที่ทั่วไปที่ห่างจากถนนสายหลัก ก็ยังมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน โดยรวมแล้วมีทั้งหมด 17 พื้นที่ และทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ว่าในวันที่ 13 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษได้ประสานงานร่วมกับกทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดย กทม. ได้เร่งดำเนินการคืนพื้นที่ผิวจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง และ กทม. ยังได้มีคำสั่งให้ทุกเขตดำเนินการกวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ตรวจวัดควันดำ และรณรงค์ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

แสดงความคิดเห็น