“พาณิชย์” ลงพื้นที่น่าน ชี้ช่องพัฒนากาแฟไทยรุกตลาดโลก

“พาณิชย์” ลงพื้นที่น่าน ชี้ช่องพัฒนากาแฟไทยรุกตลาดโลก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงานสัมมนาและลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ชี้ช่องทางการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ และผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟไทยรุกสู่ตลาดโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมกาแฟไทย หอการค้าไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเตรียมจัดสัมมนาและลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟตลอดห่วงโซ่การผลิต ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

โดยงานสัมมนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และเข้าใจการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ ที่ทำกับประเทศต่างๆ ส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟไทย และนำเข้าวัตถุดิบราคาถูกเพื่อต่อยอด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพสินค้ากาแฟไทย ผ่านการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พัฒนาคุณภาพกาแฟไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคไทยและต่างประเทศ เพื่อดันอุตสาหกรรมกาแฟไทยเจาะตลาดโลก 

นางอรมน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่และจัดสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่กรมเจรจาฯ จัดต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และสมาคมกาแฟไทย เป็นต้น ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั้งในภาคเหนือที่ จ.เชียงราย และภาคใต้ที่ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟสำคัญของประเทศไทย

เป็นให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟ ผู้คั่วกาแฟ ร้านกาแฟ ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดเสรี ทั้งการเพาะปลูก การผลิต การรักษาคุณภาพ มาตรฐานกาแฟไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ซึ่งจากการสัมมนาและลงพื้นที่ในครั้งนั้น ได้ข้อสรุปว่าอุตสาหกรรมกาแฟไทยยังมีโอกาสในการขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากผู้บริโภคกาแฟทั้งในไทยและทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการปลูกกาแฟ และยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นอันดับ 6 ของโลก สามารถพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างคุณภาพมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ และการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้กับกาแฟไทยเป็นที่รู้จักในโลก

นางอรมน กล่าวว่า “การลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 24 -25 มกราคมนี้ ถือเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่กรมฯ จัดขึ้นในปี 2561 ที่เน้นสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟหรือต้นน้ำ สำหรับกิจกรรมในปี 2562 จะขยายไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการในช่วงกลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วย

เพื่อให้ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป ผู้ประกอบการ รวมถึงเกษตรกรที่ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพให้น่าเชื่อถือ นำไปสู่การยอมรับของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

โดยไทยมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 258,000 ไร่ทั่วประเทศ ส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยผลิตภัณฑ์กาแฟส่วนใหญ่ที่ส่งออก เช่น กาแฟ 3 in 1 และกาแฟสำเร็จรูป ไปประเทศในอาเซียน เช่น เมียนมา สปป.ลาว และฟิลิปปินส์ และเนื่องจากการบริโภคกาแฟของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมกาแฟไทยก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน  พิจารณาจากความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศไทย ในปี 2561 ที่สูงกว่า 95,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6.08 จากปี 2560 ขณะที่ไทยผลิตเมล็ดกาแฟได้ 23,617 ตันต่อปี จึงมีการนำเข้าเมล็ดกาแฟประมาณ 68,000 ตันต่อปี

ซึ่งจากความต้องการกาแฟของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและมีความหลากหลาย ทำให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟเพิ่มมากขึ้นด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อชี้โอกาสของกาแฟไทยในโลกการค้าเสรี”   

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0-2507-7222 และ 0-2507-7863 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 05-4771-655

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

แรงงานจัดให้ หาชายไทยทำงานที่ยูเออี

แสดงความคิดเห็น