‘แก้วสรร’ ออกบทความ! ‘ทูลกระหม่อมนายกรัฐมนตรี’

‘แก้วสรร’ ออกบทความ! ‘ทูลกระหม่อมนายกรัฐมนตรี’

นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน ได้ เผยแพร่บทความ ผ่านสื่อออนไลน์ “ไทยโพสต์ออนไลน์ ” เรื่อง “ทูลกระหม่อมนายกรัฐมนตรี!” โดยมีเนื้อหาดังนี้

ถาม ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ มีสิทธิรับการเสนอชื่อ อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ ?

ตอบ ทั้งพรรคไทยรักษาชาติและตัวทูลกระหม่อมเอง มีสิทธิได้อยู่แล้ว แต่ในทางรัฐธรรมนูญนั้นต้องมีการทำให้เป็นที่กระจ่างโดยด่วนที่สุด ว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวและส่วนพรรคจริงๆ ไมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลย..ไม่ว่าในทางใด

ถาม จะทำให้กระจ่างได้อย่างไร

ตอบ โดยการให้ข้อมูลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วปฏิบัติกันเสียให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้ ทูลกระหม่อมท่านได้พ้นจากความเกี่ยวข้องกับสถาบันโดยชัดเจน สิ้นเชิงแล้ว จะดีจะชั่ว อย่างไรก็ให้ตกที่ตัวท่านเองทั้งสิ้น

          

ถาม ความชัดเจนแบ่งขาดออกจากกันเช่นนี้ สำคัญในทางรัฐธรรมนูญอย่างไร?

ตอบ สถาบันกษัตริย์ คือบารมีที่เป็นเสาหลักของชาติ  อยู่เหนือฝักฝ่ายทางการเมือง  นักการเมืองมาแล้วก็ไป บรรดาการกระทำทางรัฐบาลทั้งโดยรัฐสภาและโดยรัฐบาล เป็นเรื่องที่ผู้อยู่ในตำแหน่งต้องรับผิดชอบต่อประชาชน  ถูกด่าได้ถูกฟ้องร้องได้  ประท้วงได้  ในหลวงมีอำนาจท้วงติงยับยั้งหรือพระราชทาน คำแนะนำ เพื่อประโยชน์บ้านเมืองโดยรวมเท่านั้น  เราจะไปว่าท่านไม่ได้  เพราะไม่ใช่การกระทำของท่าน

          

ถาม นี่คือหลัก The King can do no wrong ใช่ไหม

ตอบ ครับ…มัน No Wrong เพราะต้องถือว่าในทางรัฐธรรมนูญแล้ว ในหลวงท่าน Do nothing นั้นเอง ทีนี้ถ้าคนในสถาบันเข้ามาเป็นรัฐบาล ทำโน่นทำนี่เสียเองเลย

         

จริงๆ มันก็ต้องรับผิดติดคุกได้ ขับไล่ ถอดถอน ตำหนิติเตียนได้ ด่าได้ ดังนั้นเพื่อรักษาหลักนี้ไว้ ก็ต้องทำให้เส้นแบ่ง มันชัดเจนว่าทูลกระหม่อมขาดแล้วจากสถาบันจริงๆ เพื่อจะได้รักษาไว้ต่อไปทั้งสถาบันการเมือง และสถาบันประมุข

          

ถาม จำเป็นหรือครับ..ในเมื่อท่านได้กราบทูลลาออกจากฐานันดรตั้งหลายสิบปีแล้ว

ตอบ ในทางสังคม ทางสายเลือดนั้น ลาออกกันไม่ได้ ต้องชี้แจงกันให้ชัดจริงๆว่าตัดสินใจลงมาสู่วังวนแห่งอำนาจโดยขาดจากบารมีใดๆ ทั้งปวงจริงๆ

          

ถาม ทุกวันนี้ จะเรียก “คุณอุบลรัตน์” หรือ “นายกฯอุบลรัตน์” ได้หรือยัง หรือจะถามนโยบายได้ไหมว่า เห็นด้วยในนโยบายไทยรักษาชาติข้อไหน จะนิรโทษกรรมหรือไม่ ความผิดใด ใครบ้าง?

ตอบ เรายังเป็นคนไทย เป็นพสกนิกรอยู่ ถ้ายังไม่ขาด ยังไม่อนุญาตจริงๆ ก็ยังไม่บังควรครับ

ขอบคุณข้อมูล www.thaipost.net

แสดงความคิดเห็น