ความเป็นมา “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ประเทศไทยกำลังจะมีพระราชพิธีที่สำคัญและเป็นที่หล่อหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาตินั่นคือ"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยที่เก่าแก่ สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

สมเด็จพระเทพฯ ทรงย้ำ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ข้อมูลต้องแม่นยำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงเน้นย้ำเรื่องการใช้ข้อมูลข่าวสารในงานฯ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ส่วนช่วงถ่ายทอดสด บทบรรยายต้องไม่มากจนรบกวนบรรยากาศพระราชพิธี

เก็บตัวอย่างน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระบรมธาตุไชยาฯ เตรียมใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1,200 ปี! - เก็บตัวอย่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ สุราษฎร์ธานี ตรวจคุณภาพน้ำ เตรียมใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มท.สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงมหาดไทย สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ใช้ทำน้ำอภิเษก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อเตรียมการทำพิธีตักน้ำ และเตรียมพื้นที่วัดที่จะทำพิธีเสกน้ำ

ชวนอ่านเกร็ดความรู้ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

พระราชพิธีบรมราชภิเษก เป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สุดในการขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักร สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย มีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะสืบทอและรับต้นแบบมาจากพิธีราชสูยะ คือ พิธีสถาปนาพระมหากษัตริย์ของอินเดียโบราณ แต่มีการปรับใช้ขั้นตอน โดยผนวกความเชื่อและหลักธรรม ทั้งจากพรพุทธศาสนา พราหมณ์ ตลอดจนความเชื่อในประเพณีดั่งเดิมของคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมพระเกียรติยศ

‘ประยุทธ์’แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งประชาชน รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี เตรียมตั้งคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายต่างๆ